Szeretetszolgálat

„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám… A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”( Máté 25. 35-40.)

Kedves Látogató!

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy 2013. szeptemberében megalakult a Nagykanizsai Református Szeretetszolgálat. Bár eddig is végzett a gyülekezetünk ilyen szolgálatokat, de a jövőben szeretnénk ezt összefogva, több támogató bevonásával, és szélesebb tevékenységi területet lefedve végezni.

Célunk: megállítani a társadalmi elidegenedés folyamatát, illetve megerősíteni a társadalmi kohéziót; szűkebb, tágabb környezetünkben. Szeretnénk a jócselekedeteket hídként közvetíteni; önzetlen felajánlótól a hálás rászorulóig.

A szeretetszolgálat segítségével mindnyájunknak lehetősége adódik megélni hitünk gyakorlati részét.  Elméletben könnyű szeretni felebarátainkat, megosztani velük a mindennapi betevőnket, lemondani a javukra egy régi, kedves tárgyunkról; a valóságban ez már egy nagyobb kihívás. Az önzetlenséget gyakorolni kell, minél többet próbálgatjuk, annál jobban részévé válik az életünknek! „Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Példabeszédek, 11.25.)

Hiszem, hogy azok, akik kiábrándultak napjaink világából, hozzánk csatlakozva megtapasztalhatják, vannak még jó emberek közöttünk. Az Úr Jézus iránti szeretetből kezdjünk el törődni azokkal, akik körülöttünk élnek, és vegyük észre, ha segítségre van szükségük, ezáltal alkalmunk adódik megtapasztalni egy-egy hálás pillantás varázsát, erejét! Talán a saját jobb sorsunkra is ráébredhetünk. Milyen szerencsések vagyunk, hogy tudunk miből adni.  Itt nem csak az anyagi javakra kell gondolni. Egy ölelés, egy beszélgetés, egy közös ima csodákra képes. Mindenki tud valamit adni. Egy mosoly nem kerül semmibe, mégis milyen értékes lehet annak, aki erre vágyik, akinek ezt kell nélkülöznie. Saját tapasztalatomból mondom. Ne hagyjuk, hogy a közöny uralkodjék életünkön.

Szeretetszolgálatunk működésének kereteit rugalmasan alakítjuk; az aktualitások szerint. A szolgálat segítői, támogatói találkozókat szerveznek, ahol a felmerülő problémák, ötletek, javaslatok alapján alakulnak ki a konkrét feladatok, megoldási tervek. Folyamatosan keressük a nehéz helyzetben élő családokat, felmérjük szükségleteiket, ennek alapján igyekszünk támogatást nyújtani. Nagyon változatos a szolgálati munkánk: néha csak egy kis beszélgetés a magányos, beteg testvéreinkkel (akár intézményben, akár otthon), vagy egy közös séta, ima, de előfordul, hogy épp a havat kell ellapátolni. Máskor a munkahelykeresést támogatjuk, adományokat gyűjtünk, továbbítunk…., és még sorolhatnám tovább, de a lényeg; hogy akármit is teszünk, jó szívvel, vidáman és önzetlenül tesszük. Nyitott szemmel járunk a világban. Együttérzéssel meglátjuk a szűkséget, és közösen felkutatjuk a megoldást.

Továbbá megteremtettük a szeretetszolgálat működéséhez szükséges pénzügyi források alapjait, lehetőségeit. Kezdeti lépésként irat-, könyvmissziós tevékenységet indítottuk, majd kihelyeztünk egy postaládát a templomban, ahol a gyülekezet kéréseit, ötleteit és felajánlásait fogadjuk.

Hálás szívvel köszönöm meg azoknak a segítségét, támogatását, akik valamilyen formában hozzájárultak, hozzájárulnak a szeretetszolgálat tevékenységéhez. Munkájuk nélkül az eddig összegyűjtött adományok csak értéktelenül hevernének valamelyik padláson, pincében vagy egy szekrény mélyén – most pedig mások számára hasznos, értékes- ruhaneműk, bútorok, háztartási gépek lettek.

Büszke vagyok arra a példaértékű összefogásra, amit az elmúlt hónapok alatt tapasztalhattam a gyülekezet és a presbitérium részéről. Idősek, fiatalok, betegek egyaránt jelentkeztek, hogy részt kívánnak venni az előttünk álló feladatokban. Ennek a csodálatos lelkesedésnek, tenni akarásnak az eredményeként nagyon sok rászorulót tudtunk patronálni.

Bemutatkozásunk végén megköszönöm Hella Ferenc lelkész úrnak, hogy a gyülekezetünk szívére helyezte ezt az áldott küldetést.

Mennyei Atyánk! Köszönöm, hogy a szeretetszolgálatunkat, mint jó pásztor, őrzöd és véded. Köszönöm, hogy a hozzánk érkező kérések nyitott szívekre találnak. Kérlek, Szentlelkeddel továbbra is mutasd nekünk a helyes utat, és áldd meg tetteinket, életünket. Hiszem, hogy minden nappal egyre több önzetlen segítőnk, támogatónk lesz. Ámen.

Isten gazdag áldását kérve életünkre, a  szeretetszolgálatot végző közösség nevében:

Gaál Éva

Hogyan támogathatod a szolgálatunkat?


„Aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsön, és ő megfizeti a jótéteményét.” (Péld 19.17)

A Nagykanizsai Református Szeretetszolgálatot támogathatja:

  • imaszolgálattal,
  • ötletekkel, javaslatokkal,
  • fizikai tevékenységekben való részvétellel (látogatás, tüzelőanyag behordás, adománygyűjtés,- szállítás …),
  • tárgyi felajánlásokkal,
  • pénzadományokkal. (Bankszámlaszámunk: 10918001-00000019-25170005 Unicredit Bank, vagy csekken: Nagykanizsai Református Egyházközség, Nagykanizsa, Kálvin tér 1. Kérjük, hogy a működésünket támogató adományokhoz megjegyzésként a „diakónia” szót legyenek kedvesek beírni.)

Minden támogatást hálás szívvel köszönünk a rászorulók nevében.

„a jókedvű adakozót szereti az Isten”. (2Kor 9.6-7)

Elérhetőségeink


A Nagykanizsai Református Szeretetszolgálatot elérheti:

  • személyesen, a nagykanizsai református templomban (Nagykanizsa, Kálvin tér 1.) a szeretetszolgálati pultnál,
  • telefonon (Gaál Éva telefonszámán, aki a Nagykanizsai Református Szeretetszolgálatot vezeti) 06-20-6626-452,
  • e-mailben nagykanizsai.szeretetszolgalat(kukac)gmail.com ,
  • a Nagykanizsai Református Egyházközség honlapján keresztül: regi.nagykanizsa.reformatus.hu
  • és levélben Nagykanizsai Református Egyházközség 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1.

Kérj vagy adj egyszerűen!


Töltsd ki az űrlapot, és a megadott elérhetőségeiden keresni fogunk a részletek egyeztetése végett.