Gyülekezetünk

A Nagykanizsiai Református Egyházközség 1887. november 13-án alakult az ország különböző részeiből a városba került reformátusokból. A templomot 1934-ben építették Kádár Lajos lelkipásztorsága idején.

A szolgálatokat Kádár tiszteletest követően Pomothy Dezső lelkipásztor végezte, aki 45 évig volt lelkipásztora a gyülekezetnek. A hozzá tartozó hatalmas szórványterületen élőket a családlátogatás alklamával személyesen kereste fel. Hosszú szolgálati ideje alatt sikerült kinevlenie egy olyan szolgáló közösséget, mely országos hírű diakóniai munkát végzett. Nyugdíjba vonulása után még 19 évig segítette a gyülekezetet.

Tőle Balogh Tibor lelkipásztor vette át a stafétát 1985-ben. Közel 25 évig volt Nagyknaizsa és a hozzá tartozó 70 szórvány pásztora, és 2003 -tól a Somogyi Református Egyházmegye esperese. Az Ő szolgálata idején indult útjára a Kanizsai Esték előadás sorozat, melyre minden évben januártól márciusig péntekenként kerül megrendezésre.

Hella Ferenc (aki 1973. október 25-én született a Bihar megyei Érmihályfalván) 2009. szeptemberétől lett a gyülekezet lelkipásztora. Feleségével Noémivel és két gyermekével Zsannával és Mátyással érkeztek Nagykanizsára.

Szolgálati területek, az istentiszteletek Nagykanizsán, Galambokon és havi rendszerességgel Letenyén. Az istentiszteletekkel párhuzamosan gyermek istentiszteleteteket tartunk. Immár a második alpha kurzust is útjára indítottuk. Fontos szolgálat a család- és beteglátogatás alkalmai. Csütörtökönként bibliaórára várjuk az élet aktuális problémáira választ keresőket. 2010-től Istennek hála több iskolában is tartunk hittanórákat, a konfirmációi előkészítőt a gyülekezeti teremben tartjuk. Szombaton délelőtt hittanos foglalkozást tartunk az óvodás korúak részére.

Szórványaink


Murarátka, Muraszemenye, Csörnyefölde, Szentmargitfalva, Alsórajk, Bánokszentgyörgy, Becsehely, Bocska, Borsfa, Börzönce, Bucsuta, Felsőrajk, Fityeháza, Fűzvölgy, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kilimán, Kistolmács, Letenye, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Molnári, Murakeresztúr, Nagyrécse, Oltárc, Petrivente, Pölöskefő, Pötréte, Pusztamagyaród, Rigyác, Semjénháza, Szentliszló, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Újudvar, Valkonya, Várfölde, Zajk, Zalaszentbalázs, Bagola, Bajcsa, Belezna, Eszteregnye, Kisrécse, Liszó, Miklósfa, Sármás, Surd, Szepetnek.

Balatonmagyaród, Garabonc, Kerecseny, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamernye, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Csapi, Nagybakónak, Zalasárszeg, Zalaújlak.

Gyermekfoglalkozás az istentisztelettel párhuzamosan

Miért végezzük?

 1. A jövőért, Krisztus ügyéért, annak terjedésért végezzük. Nagyon fontos ez a szolgálat a gyülekezetünkben.
 2. Nagyon örvendetes dolog, hogy vállalták ennek a szolgálatnak a végzését. Köszönjük!
 3. Fontos, hogy legyen egy menete, amit mindenki betart.
 4. Az alkalom célja, elsősorban nem az ismeret átadás, hanem az, hogy jól érezzék magukat a gyermekek. Légyen egy olyan érzésük, hogy jó az egyházban, jó a gyülekezetben. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor játszva tudjuk megtanítani nekik a szükséges dolgokat.
 5. Vezessük be a füzetbe mivel foglalkoztunk (haladási napló), hogy az utánunk következő is tudja folytatni.
 6. Akinek szüksége van segítségre kérem jelezze (pl: fénymásolás, segédeszközök, stb.)

A foglalkozás menete:

1. imádság:

Jó Atyánk Istenünk Te taníts bennünket,
Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket.
Szentlelked ereje növelje hitünket. Ámen

(természetesen lehet szabad imádság is)

2. ének:

A történet – átadása és feldolgozása játékos módszerekkel.

3. közös munka

színezők, gyurma, olló vágta, stb.

4. ének (akinek gondot jelent az ének, az nem énekel)

5. Záróimádság

Köszönjük Istenünk, hogy itt voltál velünk

Kérünk Édes Atyánk vigyázz mindig reánk! Ámen.

(természetesen lehet szabad imádság is)

Énekek, amit sokat ismernek:

 • Tüzed Uram Jézus (nagyobbak)
 • Jézussal járok minden nap (nagyobbak)
 • Kis házad földi életed (kicsik)
 • Dávid egykor (kicsik)
 • Jézus szeret minden kicsi gyereket (kicsik)

2011. március 12-én volt egy megbeszélésünk.
Az ott elhangzottakat szeretném leírni, hogy összeszedjem a gondolataimat, és hogy azok is tudják, akik nem tudtak eljönni:

 1. Megbeszéltük, hogy a neve legyen a vasárnapi iskola helyett inkább vasárnapi gyerekfoglalkozás
 2. Azért is, mert ide inkább a kisebbeket várjuk, és a nagyobbak inkább okosan vegyenek részt az istentiszteleten.
 3. Megnéztük az internetes oldalon a mutogatós énekeket, és azokat az oldalakat, hogy az énekek kottái le lehet tölteni, és meg is lehet hallgatni.
 4. Kijelöltünk az egyik nagy fehér szekrénynek a középső részét, ahova a gyerekfoglalkozással kapcsolatos dolgokat megtaláljuk.
 5. Készül egy kb 30 éneket tartalmazó gyerekeknek szóló énekfüzet
 6. Készül egy gyűjtemény, színezéshez.
 7. Megbeszéltük, hogy kb 1 hónap múlva ismét összejövünk, hogy éneket tanuljunk, és együtt legyünk.
 8. A templom bejáratánál is megtalálható a beosztás.
 9. Hamarosan lesz fénymásoló a kisteremben, amit használhatunk
 10. Lesz internet elérhetőség is a foglalkozás alatt
 11. Ha végére érünk ennek a könyvnek, újra kezdjük, kiegészítve a fehér szekrényben található segédanyagokkal