A Pályázat azonosító száma: EKCP-KP-1-2021/1-000108

A támogatás összege: 400.000 Ft

A projekt címe: Egyházi közösségi célú programok támogatása

A pályázó: Nagykanizsai Református Egyházközség

Futamidő: 2021.01.01-2022.12.31.

A Nagykanizsai Református Egyházközség több  generációs tábora Nován a Csicsergő Szabadidőközpontban

A tábor fő témája az ÚJRATERVEZÉS volt. A tábor azért jött létre, hogy a COVID 19 általi bezárás után, a vírus által teremtett helyzetből hogyan lehetne a legsérülésmentesebben kilábalni. A tábor Nován, a Csicsergő Szabadidőközpontban került megrendezésre. A táborra a pályázat kapcsán 400.000 Ft-ot nyert a Nagykanizsai Református Egyházközség. A táborban négy napot tölthetett el az egyházközség, illetve a gyülekezet.

Az első cél: Találkozás Istennel és egymással, a többgenerációs családi tábor lehetőség a találkozásra, ahol a gyülekezet aktív, elkötelezett tagjai ugyanúgy jelen vannak, az óvodába járó gyermekek, hittanosok családtagjai szülei, esetleg nagyszülei, és az egyedülálló idősebb testvéreink is; vagy a közösséggel még most ismerkedő kívülállók. A támogatásnak köszönhetően mindannyian kötetlenebb formában, mégis Krisztussal egységben szerezhettünk közös élményeket. A gyülekezeti tábornak több évre visszanyúló hagyományai vannak. A szabad programok mellett lehetőség van egymás jobb megismerésére, úgy állítottuk össze a programokat, hogy legyen idő egymásra. Megismerhetjük egymást az énekek, a közös imádság, az előadások és a csoportos beszélgetések révén. Az eddigi tapasztalatok alapján sikerül fenntartani a szabadidő és a kötött programok közötti egyensúlyt.

Az ismerkedő, jégtörő játékok oldották a hangulatot. A feladatok végrehajtására szabadtéren került sor, könnyű, szórakoztató, kicsiket és nagyokat is megmozgató csapatjátékok formájában. A táborban teljes ellátást kaptunk, reggelivel, ebéddel és vacsorával. Az előadások, és az azokat követő csoportos megbeszélések alatt a gyermekekkel a hitoktatók foglalkoztak. A délutáni programok: kirándulás, a röplabdázás. Vacsora után lehetőség volt filmnézésre, táncházra, és természetesen szabadon választható program is volt.

A résztvevők között sok gyermek volt. A gyerekfoglalkozások során figyelembe kellett venni, hogy a gyermekek jó része nem ismeri egymást, és a helyszínt sem, Egyszerű játékokkal, énektanulással segítettük az ismerkedést. A cél az volt, hogy jól érezzék magukat, és hogy hazavigyék magukkal az élményt, hogy milyen jó találkozni egymással, és Isten szeretetével a gyülekezet közösségében.

Fontos volt, hogy a tábor végére a gyermekekben és a felnőttekben egyaránt felébredjen a vágy, hogy a tábort követően gyakrabban a jöjjenek a közösségünkbe.

A Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda kiegészítő támogatása

Projektadatok

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Nagykanizsai Református Egyházközség

Nagykanizsa, Kálvin tér 1.

Telefon: +3630/630-9130

E-mail: hellaferenc@gmail.com

A projekt címe:

„A Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda kiegészítő támogatása”

A pályázat azonosító száma:  EGYH-EOR-20-P-0074

A támogatás összege: 9.000.000

A támogatás mértéke: 100%

A projekttel kapcsolatos további információk:

Hella Ferenc – lelkipásztor

e-mail: hellaferenc@gmail.com

Köszönjük Magyarország Kormányának támogatását!

Projekt célja, leírása

Szeretetben összefogva egymásért

A projekt részletes bemutatása:

A Nagykanizsai Református Egyházközség által benyújtott, „Szeretetben összefogva egymásért!”című projekt célja olyan programok szervezése volt, amelyek a helyi közösségi összetartozást erősítik, illetve összekapcsoljuk a különböző korosztályhoz tartozókat, amelyekkel a közösségfejlesztés célja is megvalósul. A pályázati keretein belül a társadalmi összetartozást támogató és közösségfejlesztési programok szervezését vállaltuk.

A projekt tervezésébe bevontuk a Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda vezetőjét, pedagógusait, a presbitérium tagjait, a bibliaórás csapat tagjait, és a gyülekezetben szolgálókat. Azért tartottuk ezt fontosnak, mert fontos szempont számunkra a helyi erőforrás bevonása, a kis és a nagy közösségek aktivizálása. A tervezésnél azt tartottuk szem előtt, hogy a projekt megvalósítása valóban a közösség, az egymással való kapcsolat elmélyítéséhez adjon segítséget. Ennek megvalósulása érdekében már az egészen korai szakaszban is ténylegesen bevontuk az érintetteket a tervezési folyamatba. Számos lehetőség van, ahol a gyülekezeti tagok, az időskorúak, az óvodáskorúak, és az ő családtagjaik rátalálhatnak egymásra. Területet szeretnénk biztosítani arra, hogy a generációk között híd épüljön, ezáltal biztosítsuk a lehetőséget annak, hogy támaszt kapjanak a gyülekezeti tagjaink a társadalmi összetartozás erősítése révén. A célunk olyan alkalmak, programok tervezése, ahol valóban meg tud valósulni, hogy jelen tudunk lenni az emberek életében a bölcsőtől a sírig.

Célcsoportok:

A projekt elsődleges célcsoportja a gyülekezeti tagok, az időskorúak, az ő családtagjaik, illetve a Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda óvodásai, az ő szüleik, nagyszüleik, családtagjaik.

  1. program: Tanévnyitó istentisztelet és családi nap
  2. program: Jótékonysági est
  3. program: Befogadó istentisztelet
  4. program Mesedélelőtt az oviban

Online események

A társadalmi összetartozás erősítésére online események szervezését is tervezzük.  Az elmúlt időszakában a COVID19 járvány idején sajnos nem lehettünk együtt személyesen az alkalmainkon. Külső segítőt próbáltunk meg bevonni, és béreltünk eszközöket, hogy a járvány idején is tudjuk tartani a kapcsolatot az emberekkel, a családokkal. Nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy erre milyen nagy szükség volt, hogy milyen sokat segítettünk a lelki megerősítésben. A közösségi oldalainkat meglepően sokan látogatták, és követték a programokat online módon (1100 – 3300 látogatót értünk el). A támogatásnak köszönhetőn eszközöket vásároltunk és egyrészt rögzítjük az alkalmak anyagait, valamint online közvetítéssel lehetővé tesszük a csatlakozást azok számára, akik nem lehetnek személyesen jelen közöttünk. Így a betegeket, az időseket továbbra is be tudjuk csatlakoztatni a közösségi alkalmainkba: az istentiszteletek, a bibliaórák, a tanévnyitó istentisztelet és családi nap, a jótékonysági est, a befogadó istentisztelet, a mesedélelőtt, koncertek vagy éppen a nagy múlttal rendelkező, több mint 20 esztendőt megélt Kanizsai Esték előadássorozataiba.

Projektadatok

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Nagykanizsai Református Egyházközség

Nagykanizsa, Kálvin tér 1.

Telefon: +3630/630-9130

E-mail: hellaferenc@gmail.com

A projekt címe:

„Szeretetben összefogva egymásért”

A pályázat azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01712

A projekt időtartama: 2021.09.05-2022.07.31.

A támogatás összege: 2.000.000

A támogatás mértéke: 100%

A projekttel kapcsolatos további információk:

Hella Ferenc – lelkipásztor

e-mail: hellaferenc@gmail.com

A projekt az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt címe: “HACSuNK”
A pályázat azonosító száma: TOP-7.1.1-16-2016-00033
A projekt befejezési dátuma: 2022.07.31.
A támogatás összege: 60.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt célja, hogy a keretében működő munkaszervezete révén összefogja a közszolgáltatások, valamint a kultúra területén működő helyi szervezeteket. Figyelembe véve a makro-, és mikro környezeti, gazdasági, és finanszírozási keretrendszert azonosítsa a működési területén felmerülő szükségleteket. A szükségletek alapján olyan integrált beavatkozásokat készít elő, amelyek amellett, hogy biztosítják a már meglévő erős helyi beágyazódással rendelkező projektek fejlesztését, lehetőséget biztosítson innovatív fejlesztések megvalósítására. Legfontosabb beavatkozási pontok: – Kulturális infrastruktúra fejlesztése, kulturális szolgáltatások fejlesztésével – Nagykanizsa történelmi városközpontjában található közösségi infrastruktúra fejlesztése – Kulturális infrastruktúra fejlesztése, kulturális szolgáltatások fejlesztésével – Társadalmi integrációt erősítő közösségfejlesztési programok fejlesztése – Innovatív lokális hálózatosodást támogató rendezvénysorozat fejlesztése – Innovatív lokális hálózatosodást támogató rendezvénysorozat fejlesztése – Innovatív életmódvezetési, és egészségfejlesztési eszközök kialakítása, és bevezetése – Társadalmi integrációt erősítő közösségfejlesztési programok fejlesztése – Társadalmi integrációt erősítő közösségfejlesztési programok fejlesztése – Egészségfeljesztési közösségi programok szervezése – Innovatív életmódvezetési, és egészségfejlesztési eszközök kialakítása, és bevezetése – Lokális kulturális háttérrel rendelkező gasztrokulturális programok fejlesztése – Kisléptékű identitást fejlesztő lokális gazdasági rendezvények támogatása – Szabadidős egészségfejlesztési infrastruktúra fejlesztése – Lakótömbökben közösségi pontok kialakítása – Innovatív lokális hálózatosodást támogató rendezvénysorozat fejlesztése

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Click here to add your own text