Archive for the Category » Kiemelt tartalom «

Törődni azt jelenti: tenni valamit

“Mindnyájan, akik erre jártok, nézzetek ide, és lássátok: van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam…?”
Jer. Siralmai 1:12.

Törődni azt jelenti: tenni valamit

Nem olyan régen egy kislányt találtak holtan az egyik nagyváros lakótelepén. Elmebeteg édesanyja halálra éheztette őt. Azt mondta, hogy olyan hangokat hallott, amelyek azt mondták neki, hogy gyermeke “gonosz”.

Mikor a rendőrség megkérdezte a szomszédokat, hogy észleltek-e valami szokatlant, azt mondták, hogy az utóbbi időben nem látták a gyermeket az iskolabuszon, a játszótérre se jött le, sőt még a vasárnapi iskolából is hiányzott. A szomszédok napokon keresztül hallották a gyermek sírását, de inkább még jobban felhangosították a rádiót, hogy ne kelljen hallaniuk a keserves zokogást. Milyen hihetetlen: senki sem akarta megkockáztatni, hogy “belekeveredjen” a dologba! “Mindnyájan, akik erre jártok… lássátok…!” – mondja Jeremiás. (Jer. Sir. 1:12)

Azok a “gyülekezeti tagok”, akik a Jerikó felé vezető úton elmentek a szerencsétlenül járt ember mellett rosszabbak voltak azoknál a rablóknál, akik véresre verték. Mert tőlük sokkal több lett volna elvárható! (Lk. 12:48)

Az utolsó ítéletkor nem aszerint leszel megjutalmazva, hogy hány diplomát szereztél, vagy hogy milyen hírneved volt. Figyeld csak: “Majd a bárányok azt fogják mondani: Mester, miről beszélsz? A király pedig így válaszol: Megmondom nektek az egyszerű igazságot: amikor megtettétek eggyel is ezeket (megmutattátok a szeretetet és törődést), akivel senki sem foglalkozott, és akire senki sem figyelt, az én voltam – azt velem tettétek meg!” (Máté 25:34-40 szabad fordítás)

Így van, kockázatos “belekeveredni valamibe”; na és költséges is. De valahol az óvatosság és a közömbösség között ott kell lennie a szánalomnak! Mert végül is, hol fog találni a világ könyörületes embereket, ha nem azok között, akik “Krisztust követőknek” nevezik magukat?

Mi van a szívedben?

“Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal… Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” (Lukács 10:40-42)

Mi van a szívedben?

Nincs szükséged arra, hogy Mártából Máriává legyél? Arra, hogy az igyekvésből és a szolgálatból egy kicsit kilépj, és csendben leülj az Ő lábaihoz, hogy jelenléte által formálhasson, Igéjével pedig útbaigazíthasson téged? Figyeld csak: “Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal.” Vigyázz, mert ez veled is megtörténhet! Márta éppen Jézusnak készíti a vacsorát. Neki akar szolgálni! Ebben nincs semmi rossz! De aztán történik valami: teljesítménye fontosabbá válik annál, hogy Jézussal lehet! Azzal kezdődött, hogy Jézusnak próbált szolgálni, de lassan, szinte észrevétlenül képességeinek csillogtatása került előtérbe. Ha Istentől kapott feladatot végzel, nap mint nap szembenézel ezzel a veszéllyel.

Mária tudta, hogy Jézus nem fog éhen maradni, hiszen Ő a vizet is borrá tudta változtatni, és ha akarná, a követ is kenyérré tudná változtatni. Azt is tudta, hogy talán sosem lesz még egyszer ilyen alkalom, amikor ilyen szoros közösségbe lehet Jézussal, így megragadta ezeket az életváltoztató pillanatokat.

Akik a legelfoglaltabbak, azok sokszor lelki értelemben a legsivárabbak is. Akiket viszont a legáldottabbnak ismersz, általában ők azok, akik nem engedik meg semminek sem, hogy elrabolja tőlük az Isten jelenlétében eltöltött csöndesség kiváltságát. Miért? Mert megtanulták, hogy “teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.” (Zsolt 16:11) Töltöttél ma már időt vele?

Powered by Hotel Presidentterme