Szüneteltetnünk kell minden egyházi alkalmat

„Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!” 1 Péter 4,7.

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége az alábbi kéréssel fordult hozzánk:  

  • Kérik, hogy a további intézkedésig szüneteltessünk minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, tanfolyamokat, közösségi alkalmat és egyéb csoportos foglalkozásokat. Így az elindult ALPHA kurzusunkat most abba kell hagynunk, amint lehet fogjuk folytatni.
  • Kérjük, hogy a lelkészeket telefonon, vagy emailben keressék.
  • Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.
  • Tájékoztatásul hírt adunk arról, hogy az érdeklődők számára a Nagykanizsai Reformátusok facebook oldalon, a „reformatuskanizsa” youtube csatornán, valamint a reformatuskanizsa.hu oldalon elmélkedéseket, imádságokat fogunk megosztani.
  • Természetesen online módon tartunk bibliaórát csütörtökön este 18 órakor, valamint ugyancsak online fogjuk közvetíteni az istentiszteleteinket vasárnaponként délelőtt 10 órától.
  • Ezen kívül szeretettel ajánlom a minden egyháztagunk figyelmébe, hogy a huhonlapunkon minden reggel online áhítat lesz, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítenek.
  • Kérjük a testvéreket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat.
  • Kérjük a családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.
  • Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be.
  • Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

Isten legyen őrző Pásztorunk!

Kérjük támogassa gyülekezetünk értékteremtő szolgálatát

Egyházfenntartói járulék és adományok

Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk a testvéreink adományait, mellyel gyülekezetünk szolgálatát támogatják. Adakozásra továbbra is lehetőség van átutalással is. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető(k) személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány egy bizonyos célra, vagy szabadon felhasználható adomány, ún. „Isten dicsőségére”) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Ahol egy utalásban több családtag nevében is történik befizetés, kérjük, hogy mindig egyértelműen jelöljék a családtagokat is.

Nagykanizsai Református Egyházközség bankszámlaszáma: 

10918001-00000019-25170005

Szüneteltessenek minden egyházi alkalmat

Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok! (Péter első levele 4. fejezet 7. vers)
Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.
Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.
Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.
Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.
Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.
Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.
Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.
Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.
Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.
Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége
Budapest, 2020. március 16.

Új utak az egyházban

Megjelent a nagy sikerű konferencia előadásait tartalmazó kötet.

Megjelent az Új utak az egyházban című kötet. A mű a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán tavaly ősszel rendezett konferencián elhangzott értekezéseket tartalmazza. Az érdeklődők a vallás és a társadalomtudományok közötti átjárásról, a reformációról, valamint a vallás és a turizmus kapcsolatáról is olvashatnak. A kötetben három történelmi egyház dunántúli püspökének publikációi is szerepelnek.

– Nagyon-nagyon értékes gondolatokkal, előadásokkal, például a vallás és a turizmus, a társadalmi felelősségvállalás témakörében tartottak előadást. Én nagyon hálás vagyok mindenkinek, Keller Krisztinától kezdve Tóth-Kaszás Nikolettán át Berkes Nóra tanárnő részvételéért is. De, hogy ne hagyjak ki senkit: tényleg nagyon értékes gondolatok szerepelnek a kötetben. Mintegy 160-170 oldal ez a könyv. Nagyon hálás vagyok azért Istennek, hogy elkészült – fogalmazott Hella Ferenc református lelkipásztor.

Forrás: kanizsatv.hu

Húsvéti ünnepkör alkalmai

2019. április 19. nagypéntek

10.00 ünnepi istentisztelet úrvacsorával

12.00 nagypénteki városi  ökumenikus keresztút

(útvonal: indulás a felsőtemplomtól, Nagy-Magyarország emlékmű, református templom, piarista kápolna, 56-os emlékmű, Erzsébet tér, alsótemlom, evangélikus templom, kórház kápolna, Eötvös tér, HSMK, felsőtemplom.) várunk mindenkit szeretettel!

18.00 Mel Gibson: Passio című   filmjének vetítése a nagyteremben.

2019. április 21. húsvét I. napja

10.00 ünnepi istentisztelet

         úrvacsorával Nagykanizsán

         – az istentiszteleten szolgál a  

         gyülekezetünk Csillagfény

         kórusa

11.30 ünnepi istentisztelet

         úrvacsorával Galambokon

2019. április 22. húsvét II. napja

10.00 ünnepi istentisztelet

          úrvacsorával – Nagykanizsán

11.30 ünnepi istentisztelet –   

         Galambokon

2019. április 24. szerda  

17.30 Heidelbergi Káté magyarázata

2019. április 25. csütörtök

10.00 bibliaóra

17.00 kóruspróba

18.00 bibliaóra

2019. április 28. vasárnap

10.00 istentisztelet Nagykanizsán

11.30 istentisztelet Galambokon

14.00 istentisztelet Letenyén  

A feltámadás reménységével megáldott húsvéti ünnepet kívánunk minden kedves testvérünknek!

Powered by Hotel Presidentterme